Droga krzyżowa,

usytuowana nieopodal klasztoru na wzgórzu,

składa się z rozrzuconych w terenie kapliczek – stacji Męki Pańskiej. Do jej budowy, za namową o. Bernarda Smyraka, mieszkańcy Przysłopia przystąpili w 1951 r.


Stacja I – Chrystus przed sądem Piłata – To drewniana płaskorzeźba zawieszona pod zadaszeniem biegnącym wzdłuż ściany bocznej kościoła. Opiekun: klasztor oo. Karmelitów Bosych.


Stacja II – Chrystus przyjmuje krzyż na swoje ramiona – Wymurowana została z polnego i łupanego kamienia. Ma fantazyjną formę architektoniczną. Na podmurówce zbudowanej na planie prostokąta wznosi się wymurowana, kamienna płytka nisza, zamknięta od frontu ścianką, nawiązująca do formy potrójnej arkady. W środku, na tylnej ścianie, umieszczono drewnianą płaskorzeźbę. Opiekun: Spyrkówka.


Stacja III – Pierwszy upadek Jezusa pod krzyżem – Zwraca uwagę ciekawą formą. Są to cztery otynkowane kolumny wyrastające z prostokątnego, murowanego z kamienia postumentu, podpierające namiotowy dach posiadający w narożnikach, nad kolumnami, niewielkie daszki o formie sześciobocznego ostrosłupa. Dach i daszki mają drewnianą konstrukcję i pokryte są blachą. Pod takim zadaszeniem znajduje się okazały kamienny posąg Chrustusa Upadającego pod Krzyżem. Stację otacza skalny ogródek. Opiekun: Janiki, Steczki, Surzyny, Zamiedza, Polanka.


Stacja IV – Spotkanie Jezusa z Matką – Na wysokim postumencie o prostokątnym rzucie, wymurowanym z łupanego kamienia, wznosi się murowana konstrukcja. Jej tylna ściana jest pełna, na niej umieszczono kamienną płaskorzeźbę przedstawiającą Jezusa i Matkę Bożą. Ściany boczne i frontowa, tynkowane na biało, posiadają duży prostokątny otwór zamknięty u góry trójkątnie. Całość nakrywa namiotowy dach o drewnianej konstrukcji, pobity blachą. Opiekun: klasztor oo. Karmelitów Bosych.
Stacja V – Szymon Cyrenejczyk – Na wysokim postumencie o prostokątnym rzucie, wymurowanym z łupanego kamienia, stoją cztery kolumny podpierające dwuspadowy daszek o drewnianej konstrukcji, pokryty blachą. Przestrzeń pomiędzy dwoma tylnymi kolumnami wypełnia murowana ściana z kamienną płaskorzeźbą. Opiekun: Warciaki.


Stacja VI – Spotkanie Chrystusa ze św. Weroniką – Podobnie jak poprzednie kapliczki, to wysoki postument o prostokątnym rzucie, murowany z łupanego kamienia. Na nim wznosi się murowana czworościenna konstrukcja. Tylko tylna ściana jest pełna. Umieszczono na niej kamienną płaskorzeźbę. Ściany boczne i frontowa są tynkowane na biało, posiadają duży prostokątny otwór zamknięty łukiem półkolistym. Całość nakrywa dwuspadowy dach o drewnianej konstrukcji, pokryty blachą. Opiekun: Lachy, Polanka.


Stacja VII – Drugi upadek Jezusa pod krzyżem – Podobna jest konstrukcyjnie do Stacji V. Znajduje się tu drewniana płaskorzeźba. Opiekun: Magurka.


Stacja VIII – Spotkanie Jezusa z płaczącymi niewiastami – Po okazałym łukiem murowanej bramy zawieszona jest drewniana płaskorzeźba przedstawiająca spotkanie Jezusa z płaczącymi niewiastami. Opiekun: Bubiaki, Granica.


Stacja IX – Trzeci upadek Pana Jezusa – Najokazalsza stacja tutejszej Kalwarii. Jest to kaplica domkowa, murowana z kamienia łupanego, nakryta dwuspadowym dachem blaszanym. Posiada dwa przeszklone okna o wielokrotnych podziałach umieszczone w ścianach bocznych. Od frontu zamykają ją dwuskrzydłowe drewniane drzwi, częściowo przeszklone. Wewnątrz na postumencie stoi drewniana figura Jezusa Upadającego pod krzyżem. Napis umieszczony w szczycie kaplicy od frontu informuje, że wzniesiono ją w 1951 r. Opiekun: Morawy, Maliny, Beskid.


Stacja X – Chrystus obnażony z szat – Stacja ta i kolejna Stacja XI w największym stopniu zachowały pierwotny charakter i najbardziej przypominają stacje z Kalwarii Zebrzydowskiej, na których niewątpliwie były wzorowane. Kapliczka jest w całości wzniesiona z kamienia. Jest to rodzaj groty półkoliście wewnątrz sklepionej, umieszczonej na wysokim fundamencie wymurowanym na planie prostokąta. Na jego frontowej ścianie widnieje napis umieszczony na betonowej prostokątnej tabliczce: Fundatorowie Przysłop Kobiele. Fronton kapliczki ma fantazyjną konstrukcję. Jego trójkątne zwieńczenie ograniczają dwa uskoki, na których umieszczono duże, kamienne kule. Kapliczka pokryta jest płaskimi kamieniami jak dachówką. Wewnątrz znajduje się drewniana płąskorzeźba. Opiekun: Przysłop, Kobiele.


Stacja XI – Przybicie do krzyża – Ma formę kapliczki ­domkowej wzniesionej z łupanego kamienia, nakrytej dwuspadowym dachem o drewnianej konstrukcji, pobitym blachą. Do wnętrza prowadzą dwa kamienne schody. Wnętrze to półkoliście sklepiona wnęka; na jej tylnej ścianie wisi drewniana płaskorzeźba. Opiekun: Podgrapa, Zabór.


Stacja XII – Ukrzyżowanie – To stojące na szczycie wzgórza trzy krzyże, wysokie na ok. 10 m., wykonane z modrzewiowych belek. Na środkowym krzyżu widnieje drewniana rzeźba – Chrystus Ukrzyżowany – autorstwa ludowego artysty Wiesława Kowala. Opiekun: Bielasy.


Stacja XIII – Zdjęcie z krzyża – Ma podobną formę jak Stacje V i VII. Umieszczone na wysokim postumencie cztery kolumny podpierają dwuspadowy dach. Przestrzeń pomiędzy dwoma tylnymi kolumnami wypełnia murowana ściana z umieszczoną na niej płaskorzeźbą. Opiekun: Toczki, Nowe Osiedle.


Stacja XIV – Złożenie do grobu – Jest to wymurowana z kamienia domkowa kapliczka nakryta dwuspadowym dachem o drewnianej konstrukcji, obitym blachą. W ścianie frontowej znajduje się prostokątny otwór zwieńczony łukiem półkolistym. Wewnątrz umieszczono gipsową figurę Chrystusa w Grobie. Opiekun: Chrząszcze, Topory, Podskolec.

Opracowanie: Joanna  Pacyga; źródło: Pacyga J., Zaproszenie na Przysłop.