Nasza szkoła uczestniczy w projekcie systemowym w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL, w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.
Uzyskane dofinansowanie przeznaczono na wsparcie wychowania przedszkolnego oraz zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 o projekcie EU na stron